Komunikace přes internet

Komunikace přes internet

S příchodem Internetu se člověku otevřel nový komunikační kanál. Klasické dopisy mají velkou váhu především z pohledu emočního a někteří z nás pro ně zkrátka mají slabost… Z praktického hlediska je však nedocenitelná komunikace přes Internet a její největší výhodou je určitě rychlost. Mezi další plus patří finanční nenáročnost a dostupnost, ale ty se samozřejmě přímo odvíjí od možností připojení k Internetu.

Svět Internetu nabízí v zásadě dva typy komunikace.

První typ je tzv. asynchronní komunikace, která nevyžaduje okamžitou reakci adresáta. Nejčastěji se v ní využívají nejrůznější diskusní fóra anebo e-mail.

E-mail je elektronická obdoba dopisní korespondence. Je potřeba, aby si adresát vybral svou e-mailovou schránku a zareagoval na Vaši zprávu. Stále ještě je mnoho lidí, kteří nekontrolují své schránky denně, čímž pak může být ovlivněna právě ona kýžená rychlost komunikace.

Pokud tedy řešíte něco, v čem očekáváte nebo potřebujete bezprostřední reakci, je určitě vhodnější volit tzv. synchronní komunikaci. Ta probíhá přímou interakcí s vaším protějškem. Hovor probíhá napřímo, v reálném čase, za použití chatovacích nástrojů, například:

Stejnou funkci ale naleznete také například na Facebooku.

Po přihlášení do aplikace se Vám zobrazí seznam Vašich kontaktů, které jsou online, tedy mají spuštěný stejný program. I tak se může stát, že adresát zrovna v tu danou chvíli fyzicky nesedí před počítačem. Mnoho takových programů však delší nečinnost zohledňuje a tak máte ve většině případů jistotu, že adresáta opravdu zastihnete. Programy, které mají i verzi pro chytré telefony se mohou využívat kombinovaně, čímž se Vaše šance ještě zvyšuje.

Chatovací programy mimo výměny textových zpráv nabízí další zajímavé možnosti. Jejich prostřednictvím lze posílat soubory (obdobně jako když připojíte přílohu k e-mailu), dokonce bez omezení velikosti obsahu. Se svým protějškem si také můžete zavolat a hovor doplnit video-přenosem, pokud máte dostatečné vybavení. V pracovní komunikaci se těchto nástrojů často využívá pro tzv. telekonference, tedy hovor s několika lidmi najednou a každý z nich může sedět na jiné straně světa. Největší nástraha na Vás pak ale číhá ve stanovení času hovoru tak, aby byli všichni vzhůru.

Zdroj: http://www.jaknainternet.cz