Počítačová hesla

Počítačová hesla

Počítačová hesla jsou na každém našem elektronickém kroku. Jedná se například o hesla pro přihlášení k počítači, e-mailu, Wi-Fi síti, elektronickému obchodu, na různá diskuzní fóra nebo Facebook. Používat jedno heslo k přihlášení na všechny služby, které používáte, není opravdu bezpečné. Pokud totiž někdo získá vaše tajné heslo, může vám v tuto chvíli „ukrást vaši identitu“, bavit se s vašimi kolegy/kamarády, prohlížet si e-maily, stahovat osobní data, nakupovat v e-shopech, a to všechno vaším jménem.

V žádném případě nepoužívejte jednoduchá hesla, jako například:

  • jména → člen rodiny, kamarád/ka, domácí zvíře, …
  • čísla → datum narození (vaše, člena rodiny), …
  • jiná → 12345, heslo, maminka, qwerty, fotbal, admin, …

jak vytvořit silné heslo
Mnohem vhodnější než výše uvedená slova jsou na první pohled nepochopitelné shluky písmen – například Ko1Le2Di3Pe4Ok5. Jedná se o počáteční písmena jedné dětské písničky (Kočka Leze Dírou Pes Oknem) doplněné pouze o čísla. Toto heslo je prolomitelné takzvaným útokem hrubou silou, při použití průměrného počítače však trvá jeho odhalení několik milionů let. A to už je nějaká doba, kterou útočník nebude mít zájem absolvovat. Zkuste si tedy vybrat některou vaši oblíbenou písničku, říkanku, citát, hlášku atd., a pokusit se naznačeným způsobem vytvořit své nové heslo. Vyhněte se při tom použití písmen s háčky nebo čárkami (diakritikou). Při návštěvě některých cizích zemí byste se pak třeba nemohli přihlásit na svůj účet, neboť tamní počítače nemusí umožňovat zvolit znaky s českou diakritikou.

Služba mojeID
Pokud používáte opravdu hodně služeb a účtů na Internetu, není nic jednoduššího, než použít službu mojeID. Pomocí mojeID se můžete přihlašovat ke svým oblíbeným službám bez nutnosti dalších a dalších registrací. Nebudete si muset pamatovat spousty přihlašovacích jmen a hesel, bude vám stačit jedno jméno a k němu jedno heslo. Bližší informace o službě mojeID naleznete na stránkách zde.

Pro další služby a účty můžete používat své dosavadní heslo, ke kterému jednoduše přidáte znaky, které odpovídají dané službě nebo účtu. Například:

  • Ko1Le2Di3Pe4Ok5Fa → Facebook
  • Ko1Le2Di3Pe4Ok5Wi → wi-fi
  • Ko1Le2Di3Pe4Ok5Em → Em-ail
  • Ko1Le2Di3Pe4Ok5Cl → Cloud

Toto řešení není ideální, ale pokud máte problém pamatovat si pro různé služby různá hesla, je přeci jen bezpečnější, než-li používání stále téhož hesla.

Pomocníci pro vytváření hesel
Jestliže však opravdu potřebujete používat více sofistikovaných hesel, která jsou velmi obtížná na zapamatování, použijte některý program pro správu hesel. Například program KeePass Password Safe je jeden z mnoha správců hesel, který uchová Vaše hesla na jednom místě. Tento software je zdarma a můžete si jej nainstalovat do svého počítače s jakýmkoliv operačním systémem (Windows, Linux, Mac OS X). K tomuto správci hesel si však určitě vymyslete nějaké dostatečně složité heslo.

Zdroj: http://www.jaknainternet.cz